Pozostałe

Modlitwa do krwi Chrystusa – ks. Adam Skwarczyński

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste,
zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga,
zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia,
przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
odbierz im środki przekazu, a otocz nas opieką swoich Aniołów.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny,
wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń,
rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści,
żądzy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii,
satanistycznej muzyki, gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa,
lenistwa i duchowej oziębłości.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci,
którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych łez i bólu.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych,
którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego ogłupiania.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu,
zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy.

Amen

ks. Adam Skwarczyński

 

Udostępnij