Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Kosma i Damian, Najświętsza Maryja Panna Leśniańska
Modlitwa na dziś: Litania do św. Kosmy i Damiana
Modlitwa zawierzenia
Rozpocznij nowennę do św. Faustyny
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Anieli o wiarę

Święta Anielo, ty pozwoliłaś działać w sobie łasce chrztu świętego
i odpowiedziałaś na miłość Jezusa Chrystusa całkowitym darem z siebie.
Byłaś uległa Duchowi Ojca i Syna i z gotowością odpowiadając na znaki czasu,
stanęłaś u początków rodziny zakonnej oddanej modlitwie i chrześcijańskiemu nauczaniu.
Chcemy wyrazić ci naszą wdzięczność i radość z tego, że „jesteś wśród nas”, jak nam to obiecałaś.
Prosimy, aby za twym wstawiennictwem,
nasza miłość do Chrystusa i Kościoła objawiała się przez zjednoczenie serc i woli,
przez żywą wiarę i niewzruszoną nadzieję,
aby poprzez nas promieniowała dobroć Boga Zbawiciela. Amen.

Mariusz Trojnar

św. Aniela Merici
św. Aniela Merici