Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Anny

Z sercem pełnym najszczerszej synowskiej czci upadam przed tobą, o Święta Anno.
Ty jesteś ową istotą uprzywilejowaną i szczególnie umiłowaną,
która przez swoje nadzwyczajne cnoty i świątobliwość zasłużyła u Boga na najwyższą łaskę:
wydać na świat skarbnicę łask wszystkich, błogosławioną między niewiastami,
Matkę Słowa Wcielonego, Najświętszą Maryję Pannę.

Rozważając tak znakomite łaski, proszę cię, o najmiłościwsza Święta,
racz mnie przyjąć do grona prawdziwych sług swoich.
Przez całe życie, tak ci obiecuję, wiernym będę twoim czcicielem.
Otocz mnie swą skuteczną opieką i uproś mi u Boga naśladowanie tych cnót,
którymi tak hojnie byłaś ozdobiona.
Wyjednaj mi poznanie grzechów moich i prawdziwą skruchę za nie,
żywą miłość ku Jezusowi i Maryi i wierne a wytrwałe wypełnianie obowiązków mego stanu.

Wybaw mnie od wszystkich niebezpieczeństw w tym życiu
i przybądź mi na pomoc w godzinę śmierci,
abym się zbawił i dostał do nieba,
gdzie z tobą, o najszczęśliwsza Matko,
będę wielbił i chwalił Słowo Boże,
które stało się człowiekiem w łonie przeczystej Córki twojej, Maryi Panny. Amen.