Modlitwy do świętych,  Pozostałe

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela – patrona trzeźwości

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie,
pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów,
w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii.
Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich,
którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu.
Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu,
abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.

Jan Chrzciciel – patron trzeźwości
Udostępnij