Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Katarzyny ze Sieny o drogę do Boga

Święta Katarzyno, mężna kobieto,
wyproś nam łaskę odnalezienia drogi,
która prowadzi nas ponad wody grzechu, rozpaczy, zniechęcenia i beznadziei,
do Mostu, którym jest Pan Jezus, Odkupiciel człowieka.
Mężna św. Katarzyno, wypraszaj nam łaskę duchowego rozeznawania dróg życia i dróg śmierci. Obyśmy podjęli codzienny trud nawrócenia.
Ty jesteś przykładem umiłowania Jezusa Chrystusa w Kościele Katolickim,
który zachowuje cały depozyt wiary przekazany nam przez Apostołów.
Prośmy Boga, byśmy z pokorą, jak św. Katarzyna, dostrzegając grzechy ludzi Kościoła, duchownych i świeckich, z tym większą gorliwością modlili się o ich świętość. Amen.