Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Macieja Apostoła

Święty Macieju Apostole,
który rozpoznawszy w Jezusie Mesjasza przy chrzcie w Jordanie,
poszedłeś za Nim i w gronie siedemdziesięciu dwóch uczniów byłeś świadkiem Jego słów i czynów,
a po zdradzie Judasza zostałeś wybrany do grona Apostołów, pokornie prosimy,
módl się za nami, abyśmy wpatrzeni w ciebie płonęli duchem apostolskim
i z radością nieśli Ewangelię naszym siostrom i braciom.
Wzbudź w naszych sercach niepokój o zbawienie tych,
którzy jeszcze trwają w niewiedzy i nieznajomości Ewangelii,
abyśmy gorliwie podejmowali dla nich dzieła misyjne.
Przyprowadź nas wszystkich do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata,
który jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Amen.