Liturgiczne wspomnienie: św. Jan Nepomucen
Modlitwa na dziś: Litania do św. Jana Nepomucena
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Sylwestra

Spraw łaskawie, prosimy, Wszechmogący Boże,
aby czcigodna uroczystość św. Sylwestra,
Wyznawcy Twojego i Najwyższego Pasterza,
przydała nam wzrostu w pobożności i zbawienie raczyła wyjednać.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi.

Amen.

Za: mateusz.pl/http://rodzina.opoka.org.pl/