Liturgiczne wspomnienie: święci Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego
Modlitwa na dziś: Litania do świętych męczenników
Inne modlitwy Maryjne,  Pozostałe

Modlitwa Fatimska

Modlitwa po dziesiątce różańca

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Modlitwa wynagradzająca

„O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie,
którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają”.

Modlitwa do Trójcy Świętej

„Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy,
ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela
obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy,
przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca
i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen”.

Modlitwa eucharystyczna

„Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię! Mój Boże, mój Boże kocham Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie”.

Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiary)

„O Jezu z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników,
pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Modlitwa odmawiana przez dzieci z Fatimy

Boże mój, kocham Cię z całą wdzięcznością za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś.
O Jezu, kocham Ciebie! Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.
Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze od piekła.
Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony Przenajświętszy Sakramencie Eucharystii,
błogosławiony i święty owocu Przeczystej Dziewicy, Świętej Maryi.

Akt oddania Niepokalanemu Sercu

Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza,
oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu.
Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego,
a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu.
Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył,
że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo,
a posłani przez Niego, będziemy nieśli, aż na krańce ziemi poznanie i miłość ku Niemu.
I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca
staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania
i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy,
wychwalamy i wielbimy. Amen

Modlitwa Fatimska I

O Boże mój, wierzę w Ciebie
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie
i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają,
Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza,
Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność,
którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi
Jego Najświętszego Serca,
i przez przyczynę
Niepokalanego Serca Maryi
proszę Cię o łaskę nawrócenia
biednych grzeszników.

Modlitwa Fatimska II

Pani Aniołów,
Potężna Niebios Królowo,
Matko Boża i Matko nasza Fatimska;
Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę,
abyś starła głowę szatana,
i osłaniała swoje ziemskie dzieci
przed jego złowrogim wpływem.
Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus
dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę,
Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas
lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej
umacniasz do walki z mocami ciemności.
Prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim,
aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając je wszędzie, strąciły na dno piekła.
Święci Archaniołowie i Aniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi – bądź naszym ratunkiem!