Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Pozostałe

Modlitwa, gdy czuję się odrzucony

Panie, dziękuję Ci, że jestem kochany przez Ciebie nieskończoną miłością.
Kiedy przychodzą do mnie myśli, aby porównywać się z innymi,
pomóż mi wówczas polegać na Twojej prawdzie o mnie.
Przemień moje myślenie i zabierz ból odrzucenia,
abym nie u innych szukał uznania i swojej wartości,
ale jedynie u Ciebie, który zawsze jesteś przy mnie i kochasz miłością wieczną.
Amen.