Liturgiczne wspomnienie: św. Sebastian, męczennik
Modlitwa na dziś: Litania do św. Sebastiana
Akt prośby i zawierzenia
Pozostałe

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej krzywdy.
Nie pozwól, Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.
Pohamuj moją pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi zawsze. Amen.