Liturgiczne wspomnienie: Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy
Modlitwa na dziś: Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Litania do Matki Bożej Nieustajacej Pomocy
Pozostałe

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie zostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą życia, proszę Cie przeto,
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci, tych którym dałeś życie.
Zachowaj, O Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś,
wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.