Pozostałe

Modlitwa na Nowy Rok

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok.
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz.
Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.
Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia.
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.
Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań,
abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to,
co się Tobie podoba, co do mnie należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.
Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym,
którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza.
Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny.
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej.
Kieruj mną według świętej woli Twojej W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój,
bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie. Amen

Udostępnij