Modlitwy do Ducha świętego

Modlitwa o dary Ducha Świętego I

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się Przed Boskim Majestatem Twoim,
w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.
Uwielbiam blask Twej nieskończonej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości.
Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam.
Obym niewiernością Twojej łasce nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie!
Spraw, niech nieustannie wsłuchuję się w Twój głos, niech idę za Twymi natchnieniami.

Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną.
Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie.
Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w świętej służbie Bożej.
Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu.
Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi pomocy,
abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością,
słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen.

 

 

Udostępnij