Modlitwy do Ducha świętego

Modlitwa o duchową wolność

Duchu Święty, prosimy Cię,
abyś pomógł nam kierować wszystkimi naszymi czynami według Twego natchnienia,
wspomagaj je swą łaskawą pomocą.
Niech każda nasza modlitwa i praca zawsze bierze początek od Ciebie,
i przez Ciebie niech będzie pomyślnie zakończona.
Amen.

Udostępnij