Modlitwy do świętych

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Boże nieskończenie dobry,
który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu
aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami św. Jana Pawła II:
„Aby z tej śmierci wyrosło dobro,  tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski,
o którą Cię gorąco proszę.
Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary,
jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.