Modlitwy stare

Modlitwa o uproszenie łaski cierpliwego znoszenia przykrości życia

Boże mój, jedyna Ucieczko moja, jedyna Pociecho w dolegliwościach, uciskach i nędzach naszych! Błagam Cię pokornie, utrzymuj mnie na drodze dobrej przemożną pomocą Twej łaski świętej, bo upadam od słabości i ułomności mojej. Znam to, Panie, iż lepiej mi jest cierpieć na ziemi, niżeli obfitować w jej rozkosze; iż cierpieniem, gdybym je znosić umiał, mógłbym odpłacić grzechy moje i zasłużyć na Niebo, stając się podobnym Zbawicielowi świata, którego całe najświętsze życie było pokutą i boleścią. Znam, iż przez niecierpliwość i nieuległość, pomnażam jeszcze około siebie cierpienia i wszystek owoc ich dobrowolnie utracam i niszczę; boć przecie jeśli mnie, o Boże! wesprzeć i umocnić nie raczysz, żadna dolegliwość i gorycz życia, którymi mnie nawiedzasz nie obróci mi się na zbawienie, gdy takowych znosić nie umiem, dla niedostatku cierpliwości i poddania się woli Twojej. Upraszam Cię, Panie! o tę cnotę pobożnej cierpliwości; błagam o nią Twego miłosierdzia! Umacniaj mnie, o Boże! nieustanną pamięcią nagrody wiekuistej, jaką mi gotujesz po przykładnym zniesieniu chwilowych cierpień! Nakłoń mnie. Wszechmogący Boże! do naśladowania tylu Świętych Twoich, którzy w prześladowaniu, w ubóstwie, w największych boleściach, przez miłość ku Tobie, wiernie dochowali chrześcijańskiej cierpliwości. Przy tym, co oni ponieśli, czymże są cierpienia i przykrości moje! Więc jako byleś dla nich pomocą. Chryste Jezu! racz być i dla mnie, niegodnego grzesznika: gdyż pragnę cierpieć, pragnę dla miłości Twojej, pragnę tego z uległością, o ile można. podobną Twojej. Tobie się poruczam i oddaję, Boże mój, dla Ciebie chcę wszystko bez szemrania znosić i wytrzymać, iżbym się Tobie, Ojcu mojemu, mógł podobać który z Synem i z Duchem Świętym królujesz i wszystkim Twym wiernym wieczną zapłatę gotujesz. Amen.

Jezus na krzyżu

Podobne modlitwy:
Modlitwa za cierpiących
Modlitwa św. Mechtyldy za dusze w czyśćcu cierpiące

Udostępnij