Liturgiczne wspomnienie: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Modlitwa na dziś: Litania na Niepokalane Poczęcie NMP
Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
logo_pomoc-duchowa-online
Pozostałe

Modlitwa o wyzwolenie z uzależnień

Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę,
ponieważ bez niej już nie wiedziałbym, jak żyć, jak wytrzymać pod krzyżem naszej rodziny.
Razem z ojcem chorego chłopca z Ewangelii wołam: „Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu!”
Nieraz zadaję sobie pytanie: jak długo musimy jeszcze wytrzymać pod tym krzyżem?
Wtedy zapominam o tym, że nasz krzyż to przecież również Twój krzyż.
Dlatego chcę już nie tylko patrzeć na nasze cierpienie,
co raczej rozważać Krew Twoich ran przelaną dla zbawienia całego świata.
Jezu, nasz Zbawicielu, tak bardzo pragniemy zdrowia i wyleczenia dla naszego… (naszej…)
Chcemy wszystko uczynić, aby znaleźć pomoc u specjalistów.
Chcemy z cierpliwością stworzyć warunki, które pozwolą nam na przyjęcie leczenia ciała i duszy.
Chcemy z miłości wymagać tego, co potrzebne oraz unikać litości, która bardziej niszczy niż buduje.
Niech moc Twojej Krwi wspiera nas w walce z własną słabością i daje nam mądrość,
abyśmy wiedzieli, kiedy mamy stawiać warunki, a kiedy darować i przebaczać.
Daj nam szacunek wobec tych, którzy są chorzy, ochroń nas od wszelkich wyrazów osądzania i potępiania.

Błagając o leczenie i nowe zdrowie dla naszego… (naszej…) pragniemy żyć w jedności i pokoju rodziny chrześcijańskiej. Jeżeli jednak krzyż naszej rodziny służy bardziej Twoim celom zbawienia,
daj nam wiarę i wytrwałość do końca, aby nasza krew razem z Twoją przyczyniła się do ratowania wielu ludzi. Amen