Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
modlitwa małżeńska,  Pozostałe

Modlitwa ojca rodziny za dzieci

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci!
Tyś mi je powierzył, ażebym je na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował.
Tobie je dziś ofiaruję i Twemu dobrotliwemu Sercu ojcowskiemu polecam.
Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje, aby im się dobrze powodziło.
Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw,
aby żyły w niewinności i bogobojności.

Mnie zaś nie pozwól zapomnieć,
że po mojej śmierci ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał.
Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało,
ale dopomóż mi, abym obowiązki moje tak sumiennie wypełniał,
iżbym kiedyś z Synem Twoim mógł rzec:
Ojcze, tych, któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął. Amen.