Modlitwy wieczorne,  Pozostałe

Modlitwa pięciu palców

Gdy papież Franciszek był arcybiskupem Buenos Aires,
napisał modlitwę pięciu kroków, o której przypominają palce ręki.
Każdy z nich to jeden z pięciu kroków tej modlitwy.

Krok 1 Za bliskich
Kciuk jest palcem, który jest najbliżej Ciebie. Zacznij więc modlitwę, modląc się za tych, którzy są Ci najbliżsi.
Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to „słodki obowiązek”.

Krok 2 Za wychowawców
Sąsiedni palec jest wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształtują i leczą.
Oni potrzebują wsparcia i mądrości, by prowadzić innych we właściwym kierunku.
Niech stale będą obecni w twoim modlitwach.

Krok 3 Za przywódców
Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach,
liderach, rządzących, tych którzy mają władzę.
Oni potrzebują Bożego kierownictwa.

Krok 4 Za słabych i cierpiących
Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest najsłabszym palcem. Przypomina nam on aby się modlić za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy.

Krok 5 Za siebie.
W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypomina Ci o modlitwie za samego siebie. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, twoje potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów, by pomodlić się za samego siebie w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny.

Amen.

 

Udostępnij