Pozostałe

Modlitwa po jedzeniu

Dziękujemy Ci,
Boże, za te dary, któreśmy
z dobroci Twojej pożywali.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

lub

Tobie, cześć i dzięki za
posiłek z Twojej ręki.
Dobry Boże dzięki masz za to,
co pożywać dasz.
Amen.

lub

Za ten posiłek
I wszystkie dary Twej dobroci
Chwalimy Cię Panie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen