Modlitwy pokutne

Modlitwa po spowiedzi

Wszechmogący i wieczny Boże,
którego miłosierdzie nie zna granic,
a dobroć jest nieskończona.
Dziękuję Ci z całego serca za przebaczenie grzechów
otrzymane w sakramencie pokuty.
Uwielbiam Cię za niepojętą miłość,
jaką w Chrystusie okazujesz tym,
którzy pragną pojednania z Tobą.
Dziękuję Ci za moc tego sakramentu,
wysłużoną na krzyżu,
poprzez który uwalniasz nasze sumienia od zła
i pozwalasz na nowo zjednoczyć się z Tobą.
Proszę Cię, Panie,
o łaskę wytrwania w dobrych postanowieniach,
abym unikając zła i czyniąc dobro,
mógł wzrastać w komunii z Tobą, Maryją,
aniołami i wszystkimi świętymi, którzy wielbią Ciebie.
Tobie chwała na wieki! Amen.