Liturgiczne wspomnienie: św. Augustyn z Canterbury
Modlitwa na dziś: Litania do św. Augustyna z Canterbury
Modlitwy poranne,  Pozostałe

Modlitwa poranna V

Dobry Boże, zawierzam Tobie cały dzisiejszy dzień i wszystko co mnie dziś spotka.
Sukcesy pragnę z radością przyjąć, a porażki i trudności cierpliwie znieść, wszystko dla Twojej chwały.
Pomóż mi, dobry Ojcze, w dniu dzisiejszym jak najwięcej dobra uczynić i do Ciebie się jeszcze bardziej zbliżyć.
Amen.