Modlitwy po Komunii świętej,  Modlitwy ułożone przez świętych

Modlitwa przed Komunią Świętą

O dobry Jezu, oto ja grzesznik, niepolegający na swych zasługach,
lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i Twojej dobroci,
z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty najświętszej.
Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami;
nie strzegłem pilnie moich myśli i języka.
Dlatego, o Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie,
z lękiem, ale i ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie,
który jesteś źródłem litości, spieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia,
i szukam Twojej opieki;
a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego,
wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję.
Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga,
ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.
Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste,
Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem ukrzyżowanym dla człowieka.
Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję;
zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy,
bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia,
zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi.
Bądź pozdrowiona, o Krwi Najcenniejsza,
która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
i obmywasz grzechy całego świata.
Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie,
które krwią swoją odkupiłeś.

Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione.
Ojcze Litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy,
abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych.
Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi,
którą ja niegodny zamierzam przyjąć,
wyjednała mi odpuszczenie grzechów.
Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli;
nich odrodzi we mnie dobre uczucia;
niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie
i niech się stanie dla mojej duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.
Amen.
Autor: Św. Ambroży

Udostępnij