Liturgiczne wspomnienie: św. Augustyn z Canterbury
Modlitwa na dziś: Litania do św. Augustyna z Canterbury
Modlitwy ułożone przez świętych

Modlitwa św. Efrema

Panie i władco mojego życia,
oddal ode mnie lenistwo, przygnębienie,
żądzę władzy i puste słowa.

Daj swemu słudze ducha czystości,
pokory, cierpliwości i miłości.

Tak mój królu, pozwól mi ujrzeć
moje grzechy i nie sądzić bliźniego.

Albowiem Ty jesteś błogosławiony
teraz i na wieki. Amen.