Liturgiczne wspomnienie: św. Augustyn z Canterbury
Modlitwa na dziś: Litania do św. Augustyna z Canterbury
Modlitwy ułożone przez świętych

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli

Zabierz, Panie, i przyjmij całą
wolność moją, pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś
– Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość
Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza.
Amen.