Modlitwy ułożone przez świętych,  Pozostałe

Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny o miłość roztropną

O Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, o Boże żywy,
mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku Sobie.
Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni.
Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem,
ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie,
wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Daj mi miłość Twoją! Amen.

Udostępnij