Pozostałe

Modlitwa świeckich konsekrowanych

Panie Boże, któremu oddałam(łem) swe życie, pracując wśród świeckich,
a złożywszy śluby czystości, wesprzyj mnie w tym wyborze,
którego w wolności dokonałam(łem).
Umacniaj moje posłannictwo,
wszak Ty sam wszczepiłeś w moje serce pragnienie tej życiowej drogi.

Panie, pragnę Ci z serca podziękować za to pragnienie,
za wszystkie radości, jakie spotkały mnie dotychczas,
za Twoją niezgłębiona miłość, za życzliwość bliskich.
Pragnę Ci złożyć dziękczynienie także za mój krzyż,
krzyż niezrozumienia ze strony ludzi, krzyż zmęczenia pracą,
krzyż wymagań, jakie stawia mi świat.

Błagam Cię, udziel łask wszystkim tym, których napotykam na swojej drodze,
błogosław ich pracy, duchowemu rozwojowi, ich rodzinom.
Szczególnych łask udzielaj tym, którzy prosili mnie o modlitwę.
Proszę za moich bliskich, za mą rodzinę, przyjaciół, kolegów i koleżanki z pracy.

Panie, pragnę Cię prosić ponadto o wytrwałość dla mnie w pracy,
a także w tej posłudze życia konsekrowanego.
Błogosław, Panie, moim pragnieniom życiowym, zamiarom i planom.
Błogosław także mojej modlitewnej posłudze.
Pragnę, by moja modlitwa Tobie się podobała. Amen.

Udostępnij