Liturgiczne wspomnienie: św. Augustyn z Canterbury
Modlitwa na dziś: Litania do św. Augustyna z Canterbury
Modlitwy wieczorne

Modlitwa wieczorna

Panie Boże Wszechmogący wierzę mocno, że jesteś obecny tu i w każdym miejscu, a osobliwym sposobem, Chryste Jezu w najświętszym Sakramencie utajony; kłaniam się i miłuję Cię nade wszystko, wyznając żeś jest moim najwyższym Panem i Dobrodziejem. Dziękuję Ci żeś mnie stworzył, żeś mnie odkupił, żeś mnie łaską chrztu świętego obdarzył, żeś mnie zachował do dnia dzisiejszego i od potępienia wiecznego do tej godziny bronił, tak też i za to, żeś w dniu dzisiejszym pokarmem tak doczesnym, jak duchowym obdarować raczył.