Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa za wstawiennictwem św. Heleny

Wspomnienie św Heleny przypada na 18 sierpnia
Więcej przeczytaj tu: https://ruda-parafianin.pl/swi/h/helena.htm

Daj, o Panie, abym za przykładem świętej Heleny
jak najwięcej zdziałał we wszystkim, co Twojej chwały dotyczy.
Wszakże nagradzasz i najmniejszy datek, który Ci składamy,
i odpłacasz dobrami wiekuistymi.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.