Modlitwy ułożone przez świętych

Modlitwy św. Alojzego Orione

Przyjdź, o Panie

Przyjdź, o Panie, zmartwychwstań we wszystkich sercach, we wszystkich rodzinach, we wszystkich regionach świata.
O Jezu Chryste, zmartwychwstań, zmartwychwstań!
Wysłuchaj, o Panie, niespokojnego głosu ludu, który gorąco pragnie Ciebie; spójrz na narody, które przychodzą do Ciebie.
Należą do Ciebie, są Twoją zdobyczą, o Jezu, mój Boże i moja Miłości!
Rozciągnij, o Kościele Boga żywego, twoje potężne ramiona i ogarnij twym zbawczym światłem narody.
Kościele prawdziwie katolicki, święta matko rzymski Kościele, jedynie prawdziwy i Chrystusowy,
założony nie po to, aby rozdzielać, lecz aby łączyć w Chrystusie i nieść pokój ludziom!
Po tysiąckroć błogosławię Cię i kocham. Przyjmij moją miłość i moje życie, o matko mojej wiary i mojej duszy!
O, jakbym pragnął z moich łez, krwi i miłości uczynić balsam,
aby zaleczyć twoje cierpienia i wylać go na rany moich braci. Amen.

Pragnę miłości

Panie, otwórz mi oczy i serca na nędze moich braci: oby moje życie płonęło jak najwyższy stos przed Tobą, o Jezu!
Uczyń ze mnie pochodnię błyszczącą światłem.
Na kolanach z całą moją nędzą płaczę przed Twoim miłosierdziem, o Panie, któryś za nas umarł.
Panie, nie jestem godzien, ale potrzebuję Twojej radości – radości czystej, radości, która porywa,
która nam przynosi dar pokoju – ponad nas samych i ponad wszystko: ogromnej radości! Amen.

Boże miłosierdzia i pokoju

Wielki Boże, Ojcze dobroci, miłosierdzia i pokoju, błogosław moim synom w oddali,
wychowankom i byłym wychowankom; błogosław moim najukochańszym panom czy biednym,
którzy żyją pod skrzydłami Twojej Opatrzności!
Spraw, o Panie, żebyśmy kroczyli zawsze prostą drogą pod Twoim wejrzeniem
– zawsze u stóp Twojego Kościoła w wielkiej pokorze, prostocie i radości.
O słodki Jezu, o Jezu miłości! Chcemy Cię kochać i Służyć Ci w wielkiej miłości
i świętej radości – stale zadowoleni z powodu błogosławionej nadziei,
miłując rzeczy pokorne i proste i tak się nimi posługując, o Jezu, jak nas nauczyłeś Twoim narodzeniem,
Twoim życiem i Twoja śmiercią.
Czyńmy dobrze zawsze, czyńmy dobrze wszystkim, o Jezu, błogosławiąc zawsze i nie złorzecząc nigdy!
O nic innego Cię nie prosimy, o Jezu, jak tylko o to, żebyśmy Cię kochali, żebyśmy Cię bardzo kochali.
Oby pokój, niosący radość, zapanował na całej ziemi. Amen.

O Święta Matko Boska

Błagamy Cię, o Panie Jezu, żeby dzisiaj, gdy sławimy cnoty Twojej chwalebnej Matki Maryi zawsze Dziewicy,
wspomagało nas Jej łaskawe wstawiennictwo, tak żebyśmy w jasności Jej oblicza postępowali drogą pokory, czystości i miłości.
Błogosławioną i godną uwielbienia jesteś, Maryjo! Oto przypadamy do Twoich stóp z radością, synowską miłością i ufnością.
Nasza modlitwa niech się wzniesie do Ciebie jako woń najmilsza.
W imieniu wszystkich padam na kolana i za wszystkich modlę się, Najświętsza Dziewico, za wszystkich.
W szczególny sposób za Małe Dzieło Boskiej Opatrzności i za tych, którzy są naszymi przyjaciółmi
i dobrodziejami naszych sierot i naszych biedaków.
O Dziewico Matko, pamiętaj o nas przed obliczem Boga; wstawiaj się za nami grzesznymi do Twojego Boskiego Syna.
Ofiaruj za nas swoje łzy, o święta Matko Boga. Obym w Twoich matczynych ramionach opłakiwał moje tak wielkie słabości;
obym płakał z żalu, płakał z miłości. Zmieszaj Twoje łzy z moimi, a cały mój płacz z Krwią Jezusa – mojego Boga i mojej Miłości!
Niechaj ten twój biedny syn, o Matko Boża od Straży, będzie w życiu, „ in morte et ultra – w chwili śmierci i później” szaleńcem miłości, upojonym krzyżem i Krwią Chrystusa ukrzyżowanego! Amen.

Ratuj mnie, moja Matko!

Najdroższa i najczcigodniejsza Matko, moja Matko, któraś nigdy nikogo nie opuściła;
nie opuszczaj tego swego biednego i ostatniego syna! Nie mogę już więcej scierpieć…
Ratuj mnie, o droga Mateńko; ratuj wraz z moimi młodzieńcami, z Oratorium.
Spotwarzają nas – jesteśmy opuszczeni przez wszystkich. Nie mogę po prostu iść dalej.
Jeżeli Ty nie przybędziesz, zginę wraz z moimi chłopcami.
Przyjdź, o droga Matko; przyjdź, nie zwlekaj! Przyjdź, o Matko, przyjdź, aby nas ratować!
Moja misja skończona.
Dotąd dzięki ludziom Oratorium funkcjonowało; obecnie twoi biedni chłopcy są opuszczeni przez wszystkich.
Jesteśmy sierotami.
Przyjdź, o droga Matko, przyjdź, zatroszcz się o nas.
Przyjdź, żeby rządzić, stać na straży; przyjdź, żeby bronić swojego domu i swych płaczących synów.
Przyjmij klucze Oratorium; oddaję Ci je. Przyjdź, żeby pocieszyć swe sieroty, i nie opuszczaj nas; przyjdź, o Matko, przyjdź!
Polecam Ci dusze młodzieńców, których mi dałaś. Moja misja skończona.
Oddaje się w twe ramiona; w twoje ręce powierzam dusze niezliczonych małych braci, Tobie powierzam całe Oratorium.
Droga Matko, ratuj swoje dzieci. Przyjdź, przyjdź!
Od dziś jesteś naszą Panią. Jesteś naszą Matką. O Maryjo, ratuj swoje dzieci

O Święty Kościele

O święty Kościele katolicki – jedynie ty wobec grobu niesiesz pocieszenie i światło!
Ty nas zapewniasz, że wszyscy ci, którzy tak będą żyli i wierzyli – jak nakazuje Jezus – nie umrą na wieki.
I na znak tej nadziei, ty przygotowujesz naszym zmarłym błogosławioną ziemię i tam ich umieszczasz z uczuciem matki,
która kładzie wieczorem swe dziecko do kołyski i całuje w czoło, by je ujrzeć nazajutrz!
To ty, o drogi święty Kościele Jezusa Ukrzyżowanego, oddajesz nasze śmiertelne szczątki ziemi,
chowasz je czołem zwróconym ku niebu i rękoma złożonymi w akcie modlitwy;
w modlitwach zaś powtarzasz, że śmierć sprawiedliwego jest słodkim snem,
że ziemia zmarłych jest ziemią nadziei i że Krzyż jest tu strażą, a niebo kierunkiem. Amen.

 

Udostępnij