Modlitwy żołnierskie

Na początku Mszy Świętej

Oczyść, dobry Jezu, serce moje z nieprawości, a przez zasługi błogosławionych sług Twoich, których kości w tym ołtarzu są złożone, i przez zasługi Świętych Patronów Narodu Polskiego — racz mi darować łaskawie winy popełnione. Amen. Uwaga : Przypomnij sobie Ostatnią Wieczerzę Pańską przed Męką Chrystusową i podziękuj gorąco Zbawicielowi Świata, że masz zaszczyt być uczestnikiem Ofiary Bezkrwawej.

Udostępnij