Nowenny

Nowenna do Matki Bożej z Guadalupe, 3 – 11 grudnia

DZIEŃ PIERWSZY
Najdroższa Maryjo z Guadalupe, pełna łaski Matko świętości, naucz mnie swojej czułości i wytrwałości. Wysłuchaj mojej pokornej modlitwy, ofiarowanej ze szczerą pewnością, by wyprosić tę łaskę…
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ DRUGI
O, Maryjo bez grzechu poczęta, przybywam do twojego tronu łaski, by dzielić tę żarliwą pobożność wiernych Tobie meksykańskich dzieci, które przyzywają Ciebie przez chwalebny aztecki tytuł: Guadalupe.
Uproś dla mnie żywą wiarę, bym zawsze mógł wypełniać wolę twojego Syna:
niech Jego wola się stanie tak na ziemi jak i w niebie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ TRZECI
O, Maryjo, której Niepokalane Serce przeniknięte zostało mieczem boleści,
pomóż mi odważnie podążać pośród ostrych cierni, rozrzuconych na mojej drodze.
Wyjednaj dla mnie siłę, abym był prawdziwym naśladowcą Ciebie. O to Ciebie proszę, moja najdroższa Matko.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ CZWARTY
Najdroższa Matko z Guadalupe, błagam Ciebie o umocnioną wolę naśladowania
ofiarności twojego Boskiego Syna, by zawsze czynić dobrze będącym w potrzebie.
Udziel mi tego, pokornie Ciebie proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ PIĄTY
O, najświętsza Maryjo, błagam Cię byś uprosiła dla mnie przebaczenie moich wszystkich grzechów;
bogatych łask, by móc wierniej służyć Twojemu Synowi w każdej chwili
oraz łaski chwalenia Go z Tobą przez całą wieczność w niebie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ SZÓSTY
Maryjo, Matko powołań do szczególnej służby Bogu, pomnażaj powołania kapłańskie
i zapełniaj ziemię kościołami, które będą światłem i ciepłem dla świata,
bezpieczeństwem podczas nocnych burz.
Błagaj Twojego Syna, by zesłał nam wielu księży i zakonników. O to Ciebie prosimy, nasza Matko.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ SIÓDMY
O, Pani z Guadalupe, błagamy Ciebie o świętość życia rodziców
i aby wychowywali swoje dzieci w duchu chrześcijańskim;
aby dzieci słuchały się i podążały za wskazaniami swoich rodziców;
by wszyscy w rodzinie byli pobożni i wspólnie się modlili. Prosimy Cię o to, o Matko.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ ÓSMY
Z sercem przepełnionym najgłębszą czcią, upadam przed Tobą, o Matko,
by prosić Cię o łaskę, abym spełniał wszystkie obowiązki co do mojego stanu z wiernością i stałością.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Boże, Ty w swojej dobroci zsyłasz na nas swoje niegasnące łaski
przez objęcie nas specjalną obroną Najświętszej Maryi Panny.
Daj nam, swoim pokornym sługom, którzy dzisiaj radują się oddawaniem Jej czci tutaj na ziemi,
szczęśliwość widzenia Ją twarzą w twarz, stojącą po Twojej Prawicy.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Udostępnij