Nowenny

Nowenna do św. Katarzyny ze Sieny, 20- 28 kwietnia , I

Nowenna – dzień 1, 20 kwietnia

Ze względu na ducha modlitwy, którym się odznaczałaś od dziecka, święta Katarzyno Sieneńska, wkładając wszystkie siły w powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego tyle razy, ile było stopni schodów, po których wspinałaś się, aby oddawać cześć Dziewicy Maryi w kościele, prosimy Cię, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy na Twój wzór kochali praktykę modlitwy i spełniali warunki, które czynią ją godną wysłuchania.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 2, 21 kwietnia

Ze względu na wielkie umiłowanie cnoty czystości, o święta Katarzyno Sieneńska, dla której poświęciłaś się Panu nieodwołalnym ślubem w wieku siedmiu lat, ścinając sobie włosy w duchu pokuty oraz odrzucając najbardziej intratne propozycje małżeńskie, wyjednaj nam, prosimy Cię, tę łaskę, abyśmy zawsze pozostali niezachwiani w naszych dobrych myślach, uczuciach i obyczajach, i z największą odrazą brzydzili się tym wszystkim, co nawet nieznacznie rani tę cnotę, tak cenną w oczach Bożych, która podnosi ludzi do sfery aniołów i czyni ich najdroższym obiektem Boskiego upodobania.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 3, 22 kwietnia

Ze względu na ducha pokornego ukrycia, którego posiadałaś, o wielka święta Katarzyno Sieneńska, wskutek czego nigdy nie pragnęłaś być chwalona i doceniana przez innych, jak jedynie przez Jezusa Chrystusa i nie chciałaś się zbytnio rozpraszać ciągłym zatroskaniem o Twoją rodzinę naturalną, a potrafiłaś stworzyć w swoim sercu taką przestrzeń, w której zajęta byłaś tylko myślami o wieczności; wyjednaj nam, prosimy Cię, tę łaskę, abyśmy również i my pokochali samotność i skupienie, pomimo wszelkich pokus, które płyną z tego świata, aby intensywnie uczestniczyć w jego życiu, i w jego problemach, proś za nami, abyśmy zawsze zwracali do Boga nasze myśli i przestali się wszystkim niepotrzebnie niepokoić oraz wytrwali w skupieniu przy Bogu.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 4, 23 kwietnia

Ze względu na ducha ascezy, którego posiadałaś od najmłodszych lat, o wielka św. Katarzyno Sieneńska, kiedy to umartwiałaś się uciążliwymi pokutami (choć czasem pozwalałaś, aby ktoś podał Ci jakiś przysmak czy doradził wyszukany strój), a następnie związałaś się w młodym wieku z Trzecim Zakonem Dominikańskim, gdzie miałaś możliwość do całkowitego powstrzymywania się od picia wina i spożywania mięsa, i życia prawie bez snu, nie karmiąc się niczym innym, jak tylko surowymi ziołami, prawie nie śpiąc, a jeśli już to na łóżku z desek, pragnąc spędzić wszystkie godziny dnia i nocy na modlitwie, nosząc zawsze na ciele bolesną włosiennicę, oraz biczując się trzykrotnie każdej doby; wyjednaj nam, prosimy cię, tę łaskę, abyśmy zawsze wiernie przestrzegali wszelkich postów, nakazanych przez Kościół święty oraz z cierpliwością znosili wszystko, co zsyła na nas Bóg, opanowali niechęć do umartwiania się, przewrotne zamysły naszych serc, a także nieumiarkowane pragnienia naszych zmysłów, po to, by dostąpić zjednoczenia z naszym Ukrzyżowanym Mistrzem.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 5, 24 kwietnia

Ze względu na heroiczną miłość bliźniego, która przynaglała cię, o wielka święta Katarzyno Sieneńska, abyś spontanicznie służyła i leczyła własnymi rękoma biednych chorych, opuszczonych przez wszystkich, ze względu na odrażające i cuchnące rany nowotworowe, od których nie odwracałaś się i nie zostawiałaś potrzebujących w ich nieszczęściu, mimo że czasem przez nich byłaś oczerniana i niesprawiedliwie osądzana; uproś nam u Pana tę łaskę, abyśmy zawsze byli gotowi do pomocy bliźniemu we wszystkich jego potrzebach i potrafili przebaczać, a na wszelkie obelgi, które zostały na nas rzucone odpłacać dobrocią, abyśmy mogli zasłużyć w tym i w przyszłym życiu, na przyobiecane błogosławieństwa, dla ludzi prawdziwie łagodnych i miłosiernych. Amen.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 6, 25 kwietnia

Ze względu na godną podziwu moc ducha, która objawiała się u ciebie, święta Katarzyno Sieneńska, wzmożoną modlitwą, surowością obyczajów i żarliwością apostolską, przeciwko wszelkim pokusom szatańskim, które prześladowały cię przez długi okres życia, nikczemnymi obrazami najbardziej upokarzających cnotę scen; dla nich to otrzymałaś w nagrodę od Boskiego Oblubieńca, oprócz łaski zażyłych rozmów i obcowania z Nim samym, z Matką Bożą i ze świętymi, łaskę duchowych porywów, ekstaz, objawień, a także doświadczyłaś momentu Boskich zaślubin, kiedy to otrzymałaś dar w postaci wspaniałego pierścienia, który był znakiem, iż stałaś się wieczystą oblubienicą Jezusową; prosimy cię, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy również i my byli twierdzą nie do zdobycia dla naszych duchowych wrogów oraz abyśmy każdego dnia mogli wzrastać w Bożej miłości i w ten sposób zasłużyć sobie na zjednoczenie z Bogiem, naszym najwyższym dobrem.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 7, 26 kwietnia

Ze względu na światło nadprzyrodzone, którym zostałaś cudownie obdarowana przez Boga, święta Katarzyno Sieneńska, tak że mogłaś służyć pisaniem wielu listów, często do papieży, doradzając im w nich jak mają postępować i wyjawiając, co kryje się w ich sercach, dzięki czemu doprowadziłaś do przeniesienia, po siedemdziesięciu latach, Stolicy Apostolskiej z Awinionu do Rzymu; wyjednaj nam, prosimy, u Pana tę łaskę, abyśmy w naszych wątpliwościach zawsze rozpoznawali to, co jest zgodne z wolą Bożą i jest bardziej korzystne dla dobra duszy, tak by nasze postępowanie przyczyniało się do wzrostu zażyłości z Bogiem, jak również do zacieśniania więzów międzyludzkich.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 8, 27 kwietnia

Ze względu na szczególne nabożeństwo, które miałaś do Jezusa Eucharystycznego, o święta Katarzyno Sieneńska, który wielokrotnie sam udzielał ci Komunii św., a z Jego boku w ekstazie mogłaś pić Boską Krew, z miłości do którego też straciłaś smak spożywanych potraw, a przez osiem ostatnich lat życia, od początku Wielkiego Postu aż do dnia Wniebowstąpienia, nie spożywałaś nic innego poza Komunią św., prosimy Cię, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy podchodzili do Najświętszego Sakramentu z miłością podobną do twojej, byśmy tak jak ty potrafili zachwycać się Jezusem w Eucharystii, czuć, że On rzeczywiście gości w naszych sercach i abyśmy w każdych okolicznościach życia oddawali Bogu jak największą chwałę.
Chwała Ojcu…

Nowenna – dzień 9, 28 kwietnia

Ze względu na nadzwyczajne umiłowanie przez ciebie cierpień, o wielka święta Katarzyno Sieneńska, objawiające się w cierpliwym przyjęciu, z wdzięcznością, łaski niewidzialnych stygmatów oraz spokojne znoszenie bólu ukrzyżowanego ciała i udręk ostatniej choroby przed śmiercią, przez co wzbudzałaś podziw całego chrześcijańskiego świata ze względu na spokój i cichą rezygnację, z jaką znosiłaś najbardziej przerażające cierpienia fizyczne i duchowe; wyjednaj nam u Boga łaskę przyjęcia z chrześcijańską uległością, a nawet ze świętą radością, wszystkich krzyży, którymi Bóg nas obdarzy, żebyśmy mogli po naszym ziemskim życiu razem z tobą cieszyć się pełnią niebiańskiej chwały.
Chwała Ojcu…

Udostępnij