Nowenny

Nowenna do św. Teresy od Krzyża, 31 lipca – 08 sierpnia

Nowenna za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

DZIEŃ 1 ( 31 lipca)

Chrystus jest naszą Drogą. Wszystko polega na tym, aby zrozumieć, jak iść za Jego przykładem… Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem! Oddajemy Ci czas naszego ziemskiego pielgrzymowania do Twego Królestwa. My, Twoje owce, pragniemy iść za Tobą, Dobrym Pasterzem, aż zamieszkamy w domu Twoim po wieczne czasy. Niech Maryja szybko wskazuje nam właściwą drogę do Ciebie, ponieważ wierzymy, że Ona jest najkrótszą, najbezpieczniejszą i najpewniejszą drogą, która prowadzi w Twoje objęcia. To Ona uczy nas słuchania Ciebie i wiernego podążania za Tobą. Pragniemy iść radośnie za Twoim przykładem, aby podjęte trudy, poświęcenia i modlitwy, upodabniały nas do Ciebie. A kiedy będziemy do Ciebie podobni, pociągniemy innych na właściwą drogę zbawienia. Niech nasze wędrowanie z Tobą na czele, będzie czasem łaski oraz otwartości na siostry i braci, byśmy wspólną drogą doszli kiedyś tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 2  (1 sierpnia)

Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić… Trzeba usilnie błagać Ducha Świętego, aby wszystkim kierował. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, Ty nie odmawiasz swych łask, kiedy serca nasze otwierają się z ufnością, by czerpać ze źródła Twego miłosierdzia. To niewiele co możemy zrobić, to pragnąć Ciebie i Twej łaski. Wierzymy zatem, że nasze życie będzie obfitowało w to, co pochodzi od Ciebie, a wyprosi nam to wszystko Maryja, która jest Pośredniczką łask. Niech serca nasze otworzą się na największy Dar z nieba, na Ducha Świętego, by poddać się całkowicie pod Jego działanie. Razem z Maryją chcemy wołać: „Veni”, czyli przyjdź! Każdy krok, który stawiamy na drogach naszego życia, niech będzie naszym: „Veni”. Potrzebujemy Twego Ożywiciela i pragniemy odnowy! Wołamy nieustannie tak, jak niegdyś nasz Rodak, św. Jan Paweł II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Nasza Ojczyzna potrzebuje tego wylania Ducha Świętego. Ufając, że Polska będzie zawsze Tobie wierna i oddana, chcemy dziękować Ci za wszystko, co otrzymujemy z Twojej łaskawości. Tobie chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 3  (2 sierpnia)

Wiem, że mnie ktoś podtrzymuje, i dlatego jestem spokojna i czuję się bezpiecznie. Nie jest to pewne siebie poczucie bezpieczeństwa mężczyzny, który o własnych siłach stoi na pewnym gruncie, ale słodkie i szczęśliwe poczucie bezpieczeństwa dziecka, niesionego na mocnym ramieniu rodzica. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, tylko w Tobie cała nasza nadzieja zbawienia. Z Tobą zawsze czujemy się bezpieczni. Niesieni Twoją łaską możemy iść do przodu, nie oglądając się wstecz, ale wytężając siły ku temu, co przed nami, chcemy patrzeć na cel ostateczny, pewni, że w Tobie jesteśmy zwycięzcami. Maryja nam towarzyszy na tej drodze do Ciebie… Jest cel i jest wygrana. Pokorna Służebnica Pańska depcze głowę nieprzyjaciela, a my, razem z Nią. Jesteśmy zatem spokojni i do końca ufamy mocnemu ramieniu Twojej prawicy, Panie. Twoja moc nas nigdy nie zawiedzie, dlatego chętnie poddajemy się Twojemu prowadzeniu. Niech wzrasta nasza ufność i zawierzenie się Tobie, abyśmy uczyli się być małymi dziećmi, które w swym życiu zawsze polegają na Tobie. Twoja Opatrzność niech nami kieruje i udziela tych łask, które są nam potrzebne na drodze pielgrzymowania do Twego Królestwa. Jezu, przez Maryję, zawierzamy się Tobie, Ty się wszystkim zajmij. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 4  (3 sierpnia)

Bóg dostraja swoje słowa do miary człowieka… To czego Bóg od ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, Ty masz słowa życia wiecznego i przemawiasz do nas na różne sposoby. Ty jesteś najważniejszym Słowem, wypowiedzianym, przed wiekami, przez Ojca. Twoje owoce słuchają Twego głosu, Ty znasz je, a one idą za Tobą. Chcemy uczyć się jeszcze lepszego słuchania Ciebie i podążania za Tobą. Mówisz do każdego z nas, bo chcesz, byśmy pełnili Twoją wolę, czyli byli szczęśliwi. Niech czas słuchania Ciebie będzie dla wielu serc odkrywaniem Twoich zamiarów względem nas. Słowo Boże niech nas prowadzi po drogach naszego życia i prowadzi zawsze do właściwego rozeznawania Twoich planów. Maryja, zasłuchana w Twoje Słowo, niech towarzyszy nam w pokornym przyjmowaniu tego wszystkiego oraz mówieniu swoim życiem: „Oto ja, niech mi się stanie, jak Ty, Panie, chcesz”. W mocy Ducha Świętego pragniemy żyć Twym Słowem i według niego postępować. Chcemy być ludźmi Twojego Słowa przez całe nasze życie, aż dojdziemy do wiecznego spełnienia w Twoim Królestwie, by wielbić Ciebie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 5  (4 sierpnia)

Łaska nie dokona swego dzieła w duszach, które z własnej woli na nią się nie otworzą; również Maryja nie wypełni swego macierzyństwa tam, gdzie się Jej człowiek nie zawierzy. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, narodzony z Maryi, przepięknej Owieczki, bądź uwielbiony przez swą Matkę, bo w Niej zakwitła pełnia Twojej łaski. Cała święta, cała dla Ciebie, cała także dla nas. Pragniemy, tak jak Ona, otworzyć się na Ducha Świętego, by mógł w naszych duszach dokonywać dzieła uświęcenia. Maryja, nasza Matka, niech nam w tym dopomoże, by czas naszej ziemskiej pielgrzymki jeszcze bardziej przybliżył nas do Ciebie, a Ona niech swą matczyną miłością i troską, wypełni misję, jaką ma powierzoną wobec naszych serc. Za św. Janem Pawłem II chcemy wołać: „Totus tuus” – cały Twój, Maryjo! Wierząc, że przez to oddanie, łaska dokona w nas wiele, pragniemy, by nasze życie było wielkim zawierzeniem. Niech nam zawsze w drodze do wieczności towarzyszą słowa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria” – „Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo”. Przez Niepokalaną i razem z Nią oddajemy Ci, Jezu Chryste, hołd naszego oddania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 6  (5 sierpnia)

Przez ten pokarm, który nam Chrystus ofiarował, daje nam dowód jak bardzo nas pragnie. Dlatego sam zszedł do nas i w nas ukształtował swe Ciało, abyśmy byli jedno, jak jedno stanowi ciało wraz z głową.
– św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie i karmiący nas w drodze do nieba. Jest to największy dowód Twego miłosierdzia, że zostałeś między nami i dajesz się nam jako Pokarm. Stajemy się mieszkaniem Twojej chwały i kształtujesz nas na swoje podobieństwo. Otwierając się na ten Posiłek z nieba, chcemy przyjmować Ciebie sercem Twej Matki. To Ona, stała się pierwszym Tabernakulum świata, a teraz rozdaje Ciebie ludziom. Uczymy się wciąż tej eucharystycznej postawy: przyjmowania i rozdawania. Nasyć nas sobą i zaprowadź do tych, którzy są głodni Twej miłości. Razem z Maryją chcemy iść naszymi ulicami, przez miasta i wsie, i stanowiąc jedno, chcemy dawać świadectwo naszej wiary. Działaj, Panie, w nas i przez nas! Nakarm swą obecnością wszystkich, których spotykamy na drogach naszego życia. Niech ludzkie serca otwierają się na Ciebie i pragną tego Chleba, który daje życie wieczne. Niech każda Eucharystia jednoczy nas i uczy prawdziwego uwielbienia w Duchu Świętym, aż dojdziemy na przygotowaną Ucztę w niebie, by tam oddawać Ci cześć i chwałę przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 7  (6 sierpnia)

Modlitwa jest drabiną Jakubową, po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje do człowieka… Modlitwa i ofiara są z pewnością o wiele ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć. – 
św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, Tobie należy się cześć i chwała, uwielbienie i panowanie. Serca nasze, razem z Maryją, wyśpiewują radosne Magnificat, bo wielkie rzeczy czynisz dla nas, a Twoje Imię jest święte. Dziękujemy Ci, że chcesz z nami rozmawiać, przyjmować nasze wołanie i wszelkie ofiary. Nasze życie niech będzie drabiną Jakubową, ufając, że otrzymamy wiele łask, które zsyłane będą do nas za pośrednictwem Niepokalanej, naszej Matki i Królowej. Niech towarzyszy nam nieustannie duch modlitwy i ofiary, abyśmy rozradowali Twoje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce Maryi. Wszystko jest o wiele ważniejsze, niż to, co możemy powiedzieć swoimi słowami, dlatego niech nasze życie będzie modlitwą, wołaniem do Ciebie, byś przemieniał nas i coraz bardziej upodabniał do Siebie. Zabierz nas, Mistrzu, na Górę Tabor, byśmy doświadczyli Twojej chwały. Pragniemy modlić się całym ciałem, sercem, duszą, całym sobą. Naucz nas, Panie, takiej żywej i autentycznej modlitwy. Niech każdy dzień będzie poszukiwaniem i znajdowaniem Twojej miłującej Obecności, która ogarnia cały świat. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 8   (7 sierpnia)

Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża, każdy bez wyjątku… Kto kocha ludzi jak Chrystus, pragnie, by oni należeli do Boga, a nie do niego. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, kochający bezgraniczną miłością każdego człowieka! Tworząc Wspólnotę Twojego Kościoła, uczymy się prawdziwej miłości bliźniego. A jest nim każdy, z którym się spotykamy na naszych drogach. To życie uczy nas kochania i zauważenia potrzeb tego, który jest obok nas. Nasze życie jest takim sprawdzianem, na ile potrafimy kochać i tworzyć Wspólnotę serc wierzących. Ucz nas, Mistrzu, miłości bezinteresownej, tej, która wypływa z Twego Najświętszego Serca. Chcemy kochać, tak jak Ty, bo wszyscy do Ciebie należą i są Twoją własnością. Maryja, Matka Pięknej Miłości, niech wstawia się za nami, byśmy tworzyli jedno, zawsze postępując w duchu szczerej miłości i pokoju. Niech wzrasta w nas najważniejsza cnota i owoc Ducha Świętego: miłość. Pamiętamy, że będziemy sądzeni właśnie z miłości i w Twej miłości pragniemy być sądzeni, aby móc wielbić Twój Majestat w Królestwie Wiecznej Miłości przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

DZIEŃ 9  (8 sierpnia)

Moją wielką radością jest nadzieja na przyszłą chwałę… Dobrze jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich za towarzyszy i domowników. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie Jezu Chryste, nasz Wodzu i Przewodniku w drodze do wieczności! Podążamy za Tobą, aby dojść szczęśliwie do bram nieba. Nasza pielgrzymka kiedyś się zakończy i mamy nadzieję, że spoczniemy w Twoich ramionach. To dla nas wielka radość, że zapraszasz nas, po trudach ziemskiej wędrówki, by stać się mieszkańcem Twego Królestwa. Czyż jest większa radość od tego? W duchu prawdziwej radości Dziecka Bożego podążamy ufnie do przodu, wsparci wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy i Świętych, którzy nam towarzyszą na tej drodze. Dziękujemy Ci, Panie, za to Świętych Obcowanie i za ich modlitwy w naszych intencjach, które są zanoszone przed Twoim Obliczem. Chcemy także pamiętać, że wśród tych, którzy nas poprzedzili w drodze do nieba, są nasi bliscy, przyjaciele, znajomi i rodacy, walczący za naszą Ojczyznę. To szczególnie w tym roku setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i “Cudu nad Wisłą” dziękujemy za ich trud i poświęcenie. Uwielbiony bądź, Panie, w naszej Ojczyźnie, która w tych wakacyjnych miesiącach pielgrzymuje do Tronu Królowej Polski. Niech Jej przemożne Orędownictwo uchroni nas od zła wszelkiego i doprowadzi do Królestwa Niebieskiego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.

Udostępnij