Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Pozostałe

O czystość serca

Modlitwa młodego mężczyzny

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi
godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,
daj mi za Jej przyczyną mieć czyste serce i nie ulegać wszelkim pokusom złego.
Niechaj łaska Jej Niepokalanego Poczęcia i świętego dziewictwa będzie mi
ostoją w chwilach pokus i trudności.
Przez Chrystusa, Twojego Syna, a Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (3 razy).