Liturgiczne wspomnienie: św. Jan Nepomucen
Modlitwa na dziś: Litania do św. Jana Nepomucena
Pozostałe

O ducha służby

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię,
naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia,
że spełniam Twoją najświętszą wolę. Amen.