Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
modlitwa małżeńska,  Modlitwy do świętych

O jedność małżeńską

Święty Piotrze To Rot, obrońco wyłączności i jedności małżeńskiej,
ty zostałeś skazany na śmierć za nieugiętość w wierze w Chrystusa.
Byłeś stanowczym obrońcą prawdy o chrześcijańskim małżeństwie, jedności i wierności małżeńskiej, aż po grób. Sprzeciwiałeś się rozwodom i zachęcałeś młode małżeństwa do wytrwania w miłości.
Bardzo pragnąłeś, aby małżeństwo i rodzina były uświęcone sakramentalną łaską,
dlatego zachęcałeś małżonków do zawierzenia ich związku Chrystusowi.

Pokornie cię prosimy, wstawiaj się za młodymi małżonkami, którzy przeżywają kryzys swego związku.
Broń ich przed mentalnością rozwodową. Pomóż walczyć o jedność małżeńską i naprawienie tego, co zostało zniszczone. Niech nie myślą o rozwodzie, ale o tym jak uratować swe małżeństwo.
Wspieraj ich w przezwyciężaniu przeszkód i rozwiązywaniu problemów
w duchu odpowiedzialności za sakramentalny związek. Amen.