Liturgiczne wspomnienie: św. Agata, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: Litania do św. Agaty
Koronka do św. Agaty
logo_pomoc-duchowa-online
Akty strzeliste

O piękno Bożego oblicza w nas

Boże, który stworzyłeś nas na swój obraz i swe podobieństwo,
przez wzgląd na gest Weroniki odnawiaj w nas piękno Twojego Oblicza.
Ty uczyniłeś swego Syna, Jezusa, doskonałym obrazem swego Bóstwa i człowieczeństwa.
Daj siłę, byśmy strzegli i pielęgnowali podobieństwa do Ciebie w naszych duszach.
Uczyń nas zdolnymi do gestów miłosierdzia,
abyśmy tak jak Weronika pomagali Tobie w tych, co cierpią obarczeni krzyżem. Amen.