Pozostałe

O rozpoznanie i rozwój talentów

Boże, Panie nieba i ziemi,
Ty w swojej dobroci i miłości stworzyłeś wszystkich ludzi na swój obraz i swoje podobieństwo (zob. Rdz 1,26),
w niepowtarzalny sposób ubogacając każdego człowieka obfitością darów, uzdolnień i charyzmatów.
Daj mi, za przyczyną Świętego Adriana, umysł zdolny rozpoznać prawdę,
serce pragnące pokochać i wolę gotową rozwijać to wszystko,
czym mnie obdarzyłeś dla mojego szczęścia, Twojej chwały oraz pożytku innych ludzi.
Spraw także, abym z wytrwałością zmierzał, poprzez pracę i modlitwę,
do osiągnięcia miary wielkości według pełni wyznaczonej mi przez Jezusa (zob. Ef 4,13),
Twojego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje aż po wszystkie wieki. Amen.

Św. Adrian z Canterbury
Św. Adrian z Canterbury

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Udostępnij