Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

O wierność prawdzie do św. Justyna

Święty Justynie, ty łączyłeś umiłowanie wiedzy z wiarą w Boga,
I będącego źródłem prawdy i mądrości,
i z miłości do Chrystusa oddałeś swe życie.
Podziwiamy twą pokorę uczonego,
który pilnie badał wszelkie nauki, a zarazem postawę mędrca,
który niezmordowanie szukał wyzwalającej prawdy.
Odkrywszy ją w Chrystusie, nigdy jej nie porzuciłeś.
Ufni w twe wstawiennictwo u Boga,
przedstawiamy ci nasze prośby.
Dziś łatwo się pogubić w świecie pełnym zamętu,
sprzecznych nauk i ideałów, propozycji na szczęście i kuszących obietnic,
jakie dają samozwańczy nauczyciele.
Wielu ludzi nie myśli głębiej,
nie szuka ostatecznych wyjaśnień i uzasadnień sensu życia.
Zanurzeni w codzienności i zabiegani żyją płytko i powierzchownie,
zadowalając się dobrobytem, przyjemnościami i tym,
czego mogą doznać w ulotnej chwili.
Tak wielu ludzi kończy nawet uniwersytety,
a nie posiada podstawowej życiowej mądrości.
Prosimy cię, pomóż nam odzyskać zdolność milczenia,
głębszej refleksji i namysłu. Wzbudź w nas głód prawdy.
Niech mimo niesprzyjających okoliczności życiowych i szybkości zmian,
jakie dokonują się w świecie, pozostaniemy wierni wierze i prawdzie chrześcijańskiej,
którą ty głosiłeś i za którą oddałeś życie. Amen.