Liturgiczne wspomnienie: świętych Aniołów Stróżów
Modlitwa na dziś: LItania do Anioła Stróża
Przed podjęciem decyzji
logo_pomoc-duchowa-online
Pozostałe

O zgodę i przebaczenie

 

Panie Boże, Miłości Miłosierna, przychodzi do Ciebie i proszę o przemianę mego serca i myślenia.
Chcę pogodzić się z tymi, z którymi jestem skłócony.
Pomóż mi, abym widział w drugim człowieku brata,
który – podobnie jak ja- jest Twoim dzieckiem.
Obdarz mnie potrzebnymi łaskami, abym stawał w prawdzie o sobie,
umiał przyznać się do swych błędów, abym umiał przebaczać,
naucz mnie zachęcać do zgody i pojednania. Amen.