Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Droga krzyżowa,  Pozostałe

Obraz Męki Chrystusowej we Mszy św.

OBRAZ MĘKI CHRYSTUSOWEJ WE MSZY ŚWIĘTEJ – KANON RZYMSKI

KAPŁAN i CHRYSTUS:
1 Idzie do ołtarza. Idzie na Górę Oliwną.
2 Rozpoczyna Mszę Św. Rozpoczyna się modlić.
3 Przystępuje do ołtarza i całuje go. Zdradzony pocałunkiem Judasza.
4 Idzie na miejsce przewodniczenia. Pojmany i zaprowadzony do Annasza.
5 Antyfona na wejście. Przed Annaszem fałszywie oskarżony.
6 Panie zmiłuj się nad nami. Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.
7 Pierwsze czytanie. Prowadzony do Piłata.
8 Modlitwa przed Ewangelią. Prowadzony do Heroda i wyszydzony.
9 Mówi: Pan z wami. Spojrzał na Piotra – nawraca go.
10 Czyta Ewangelię. Na powrót prowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.
11 Odkrywa kielich. Haniebnie obnażony.
12 Ofiaruje chleb i wino. Okrutnie ubiczowany.
13 Przykrywa kielich. Cierniem ukoronowany.
14 Umywa ręce. Niewinnym uznany przez Piłata.
15 Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący. Piłat ukazuje Jezusa ludowi i mówi: „Oto człowiek”.
16 Wezwania przed prefacją. Opluty i wyszydzony.
17 Prefacja i Święty… Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.
18 Wspomnienie żyjących. Niesie krzyż na górę Kalwarię.
19 Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia. Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.
20 Błogosławi Ofiarę chleba i wina. Przybity do krzyża.
21 Podnosi Hostię. Wywyższony na Krzyżu.
22 Podnosi Kielich. Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.
23 Aklamacja. Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.
24 Wspomnienie zmarłych. Modli się na krzyżu za ludzi.
25 Odmawia: Ojcze nasz. Wypowiada na krzyżu 7 Słów: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”
26 Łamie Hostię. Oddaje Bogu Ducha – umiera.
27 Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha. Zstępuje do Otchłani.
28 Mówi: „Baranku Boży…” Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
29 Przyjmuje Komunię Św. Złożony do grobu.
30 Czyści kielich. Namaszczony przez pobożne kobiety.
31 Przykrywa kielich. Powstaje z martwych.
32 Antyfona na Komunię. Ukazuje się Matce swej i uczniom.
33 Odmawia modlitwę po Komunii. Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.
34 Mówi ostatni raz: „Pan z wami”. Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
35 Mówi: „Idźcie, Ofiara spełniona”. Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

Za: „Eucharystia źródłem człowieczeństwa”, za zezwoleniem władzy duchownej, Wydawnictwo APOSTOLICUM.