Katechizm

Owoce łaski Ducha Świętego

 • Miłość
 • Radość
 • Pokój
 • Cierpliwość
 • Łaskawość
 • Dobroć
 • Uprzejmość
 • Cichość
 • Wierność
 • Skromność
 • Wstrzemięźliwość
 • Czystość