Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Katechizm

Pięć warunków Sakramentu Pokuty

Kościół daje nam pięć warunków Sakramentu Pokuty, które należy spełnić, aby zagwarantować sobie skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie warunki, prowadzą grzesznika drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uzmysłowienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za uczynione winy.

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie.

Tutaj znajdziesz modlitwy pokutne, przydadzą Ci się one przed jak i po spowiedzi.
Stałe konfesjonały, czyli gdzie można się wyspowiadać poza godzinami nabożeństw, czasem nawet w środku nocy http://www.spowiedz.pl/konfes.htm

 

Konfesjonał, spowiedź
sakrament pokuty