Liturgiczne wspomnienie: św. Augustyn z Canterbury
Modlitwa na dziś: Litania do św. Augustyna z Canterbury
Modlitwy żołnierskie

Postanowienie codzienne

Cokolwiek mnie dziś spotkać może, przyrzekam Wiary Ojców dochować, na los twardy nie narzekać, w walce z wrogiem ducha i męstwa nie tracić i trwać na posterunku żołnierskim, bo tak każe Bóg i Ojczyzna !