Modlitwy żołnierskie

Postanowienie codzienne

Cokolwiek mnie dziś spotkać może, przyrzekam Wiary Ojców dochować, na los twardy nie narzekać, w walce z wrogiem ducha i męstwa nie tracić i trwać na posterunku żołnierskim, bo tak każe Bóg i Ojczyzna !

Udostępnij