Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do Aniołów

Prośby do Anioła Stróża

Święty Aniele, mój doradco, natchnij mnie;
Święty Aniele, mój obrońco, strzeż mnie;
Święty Aniele, mój wierny przyjacielu, wspomóż mnie;
Święty Aniele, mój pocieszycielu, wzmocnij mnie;
Święty Aniele, mój bracie, broń mnie;
Święty Aniele, mój nauczycielu, poucz mnie;
Święty Aniele, świadku wszystkich moich uczynków, oczyść mnie;
Święty Aniele, mój wspomożycielu, ratuj mnie;
Święty Aniele, mój orędowniku, módl się za mną;
Święty Aniele, mój przewodniku, prowadź mnie;
Święty Aniele, moja światłości, oświeć mnie;
Święty Aniele, któremu Bóg kazał mnie prowadzić, kieruj mną. Amen