Liturgiczne wspomnienie: święci Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego
Modlitwa na dziś: Litania do świętych męczenników
Katechizm

Rady ewangeliczne

  • Dobrowolne ubóstwo.
  • Dozgonna czystość.
  • Bezwzględne posłuszeństwo przełożonemu duchownemu.