Koronki

Różaniec Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Przenajświętszego Oblicza

ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS I NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA CHRYSTUSA (MAŁA TERESKA) – 1 PAŹDZIERNIKA

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Tajemnica I – Piękno duchowe

Na dużym paciorku: „Nie ma klasy, ani piękności, i widzieliśmy Go, wzgardzonego Męża boleści i znającego niemoc, a jakby zasłonięta Twarz Jego i wzgardzona”.

Na 10 małych paciorkach: O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca moją duszę, racz wyryć we mnie Boskie Swe podobieństwo. O dobry Boże, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen.

Tajemnica II – Miłość nadprzyrodzona

Na dużym paciorku: „Jezus goreje miłością. Patrz na Jego czcigodne Oblicze. Patrz na Jezusa w Jego Obliczu. Tam zobaczysz, jak nas miłuje”.

Na 10 małych paciorkach: O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca moją duszę, racz wyryć we mnie Boskie Swe podobieństwo. O dobry Boże, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen.

Tajemnica III – Pokora chrześcijańska

Na dużym paciorku: „Król królów jest upokorzony do tego stopnia, że Jego Oblicze było ukryte i nikt Go nie poznał. I ja również chcę ukryć swoją twarz, chcę, aby tylko mój Umiłowany mógł ją widzieć”.

Na 10 małych paciorkach: O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca moją duszę, racz wyryć we mnie Boskie Swe podobieństwo. O dobry Boże, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen.

Tajemnica IV – Ufność nadprzyrodzona

Na dużym paciorku: „Miłuję Jezusa tylko dla Niego samego i chcę patrzeć tylko na Oblicze swego Umiłowanego, aby zebrać łzy płynące z Jego oczu”.

Na 10 małych paciorkach: O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca moją duszę, racz wyryć we mnie Boskie Swe podobieństwo. O dobry Boże, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen.

Tajemnica V – Nadzieja nadprzyrodzona

Na dużym paciorku: „Oby Jezus udzielił nam łaski. Prośmy o to świetlane Oblicze Jezusa”.

Na 10 małych paciorkach: O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca moją duszę, racz wyryć we mnie Boskie Swe podobieństwo. O dobry Boże, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen.

Tajemnica VI – Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Panu Jezusowi

Na dużym paciorku: „Chrystus, który ogołocił samego siebie, stawszy się podobnym do ludzi”, jest naszym bratem i objawia nam miłujące Oblicze Boga, naszego najlepszego Ojca. I czyni to zawsze! Uczynił to zaś szczególnie w czasie swej Męki, gdy Twarz Jego była zasłonięta i wzgardzona, i za nic był miany.

Na 10 małych paciorkach: O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna Piękności, która zachwyca moją duszę, racz wyryć we mnie Boskie Swe podobieństwo. O dobry Boże, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen.

***

Spośród tajemnic Jezusa, szczególniej umiłowanych przez św. Teresę z Lisieux, wymienia się trzy następujące: Jego Dziecięctwo, Jego Najświętsze Oblicze i Eucharystię. Na początku życia zakonnego św. Teresa miłowała Dzieciątko Jezus. Zresztą, powiedziano jej przed wstąpieniem do zakonu, że nazywać się będzie siostrą Teresą od Dzieciątka Jezus. Istotnie, przy obłóczynach nadano jej to imię. Tajemnice Świętego Dziecięctwa wkrótce przewyższyło u Teresy jej nabożeństwo do Najświętszego Oblicza, z którym ze tknęła się w klasztorze od pierwszych dni, jeszcze przed obłóczynami. Co więcej, poprosiła, aby jej tytuł zakonny był zgodny z zapowiedzią, jaką otrzymała przed wstąpieniem: „od Dzieciątka Jezus” i „od Najświętszego Oblicza”. Święta Teresa ułożyła „Akt poświęcenia się Najświętszemu Obliczu” i napisała hymn ku Jego czci. Istotę nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Teresa zawarła w swoich listach. Niniejsza Koronka została ułożona na podstawie jej pism.

Udostępnij