Liturgiczne wspomnienie: św. Wacław, męczennik
Modlitwa na dziś: Litania do św. Wacława
Modlitwa grzesznika
logo_pomoc-duchowa-online
Katechizm

Siedem darów Ducha Świętego

  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar rady
  4. Dar męstwa
  5. Dar wiedzy (umiejętności)
  6. Dar bojaźni Pańskiej
  7. Dar pobożności