Katechizm

Siedem darów Ducha Świętego

  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar rady
  4. Dar męstwa
  5. Dar wiedzy (umiejętności)
  6. Dar bojaźni Pańskiej
  7. Dar pobożności