Katechizm

Siedem Sakramentów Świętych

Pan Jezus zostawił nam w Kościele święte znaki, przez które otrzymujemy laskę, tj. życie Boże w nas. Łaska jest konieczna, abyśmy po tym życiu mieli wieczne życie z Bogiem, czyli zbawienie.

  • Chrzest
  • Bierzmowanie
  • Eucharystia
  • Pokuta
  • Namaszczenie chorych
  • Kapłaństwo
  • Małżeństwo

Najświętszy Sakrament