Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Katechizm

Siedem Sakramentów Świętych

Pan Jezus zostawił nam w Kościele święte znaki, przez które otrzymujemy laskę, tj. życie Boże w nas. Łaska jest konieczna, abyśmy po tym życiu mieli wieczne życie z Bogiem, czyli zbawienie.

  • Chrzest
  • Bierzmowanie
  • Eucharystia
  • Pokuta
  • Namaszczenie chorych
  • Kapłaństwo
  • Małżeństwo

Najświętszy Sakrament